Per-Åke Bois

per-ake

Nexia International bidrar med kvalitet och kunskap i en lokal miljö med globala möjligheter

Per-Åke Bois är partner i Nexia Stockholm sedan 1997. Dessförinnan var han delägare i både BDO Stockholm och Horwarth International.

Per-Åke har långvarig och bred erfarenhet av revision och rådgivning i såväl nationella som internationella bolag. Han har en gedigen kunskap och erfarenhet inom företagsvärderingar och Due Diligences.

Per-Åkes styrka är att på ett pedagogiskt sätt belysa väsentligheter och risker i revisionsuppdrag och större konsultuppdrag.

Han har en bred erfarenhet från de flesta branscher, vilket gör att han på ett snabbt och effektivt sätt kan förmedla stöd och på rätt sätt bidra med sin kunskap, samt att hans position inom Nexia International bidrar till internationella möjligheter.

Per-Åke är Auktoriserad revisor och medlem i Svenska Riskkapitalföreningen.

Tel: 08-562 561 40
Mobil: 070-450 50 51
E-post: perake.bois@nexia.se

;