Christina Eriksson

”Ägarledda företag är mitt fokus. Jag vill förbättra och vägleda. Det är mitt engagemang.”

Christina är Auktoriserad revisor och har varit hos Nexia Stockholm sedan hösten 2016. Christina jobbar med kunder inom en bred variation av branscher och företagsformer.

Förutom i revisionsbranschen har hon även varit verksam som redovisningsansvarig och ekonomichef i nästan 10 år. Christina kan genom detta bidra med stor förståelse och engagemang för klienternas verksamheter, genom en kombination av revision och rådgivning.

Christina är Ekonomie Magister från Stockholms Universitet.

Tel: 08-562 561 12
Mobil: 070-450 50 67
E-post: christina.eriksson@nexia.se

;