Malin Evesäter

malin

En revision är en kvalitetsstämpel som ger dig trovärdighet i dina affärer

Malin har varit hos Nexia Stockholm sedan 1999 och är Auktoriserad revisor sedan 2002 samt partner. Malin jobbar med kunder inom en bred variation av branscher, såväl konsultbolag, finansiella bolag, tillverkande företag samt entreprenadbolag. Förutom revision har hon bred erfarenhet av konsultationer kring företagsöverlåtelser och nyemissioner, likvidationer, konkursutredningar samt koncernredovisning.

Malin är ansvarig för den kvalitativa delen inom revision hos Nexia Stockholm och har varit med och tagit fram Nexia Sveriges Kvalitetsmanual.

Malin är civilekonom och har dessutom certifiering i ledarskap.

Tel: 08-562 561 87
Mobil: 070-450 50 66
E-post: malin.evesater@nexia.se

;