Övriga tjänster

Vi är ett naturligt bollplank i din strävan att utveckla företaget och förbättra dess lönsamhet

Vi har en gedigen erfarenhet av Finansiell rapportering i både små och större privata samt publika företag. Genom vårt starka Varumärke erbjuder vi en kvalitetssäkrad rapportering där kvalitet och effektivitet kommer främst.

Står du inför en ägarförändring eller vill värdera ditt företag erbjuder vi högkvalitativa Företagsvärderingar, Due Diligences och andra konsulttjänster. I dessa fall är det viktigt att ha en partner med hög trovärdighet, kvalitet och kunskap.

Som revisorer är vi ofta anlitade vid olika slags utredningar såsom konkursutredningar och vid likvidationer, vilket kräver erfarenhet och kompetens.

Vi har även in-house kompetens inom Internrevision, vilket är en viktig ingrediens i bolagens interna kontroll.

I dagens teknikbaserade värd är det viktigt att veta att interna system fungerar som de ska och att den information man får är tillförlitlig. Att genomföra en IT-revision säkerställer detta och ger dig ett kvitto på att du har rätt underlag för dina affärsbeslut.

Vi vill erbjuda största möjliga mervärde för våra kunder. Detta innebär att vi erbjuder kontinuerlig information om nyheter och förändringar som påverkar dig och din verksamhet. Genom vårt forum Nexia Akademin har vi föreläsningar och informationsträffar.

;