Skatterådgivning

Vi förmedlar det du behöver

Vi har bred kunskap inom både bolags- och individbeskattning. Ägandet
i ett familjeföretag ger ofta upphov till frågor om generationsskiften, omstruktureringar, hem- och utflyttning som vi gärna hjälper till med.

Skatteprocesser och momsfrågor är andra viktiga frågor där pålästa och effektiva skattejurister är skillnaden mellan bra och dåliga resultat.

Vid företagsöverlåtelser, utköp av delägare eller intag av nya delägare finns flera aspekter att ta hänsyn till på både bolagsnivå och delägarnivå. För att affären skall kunna genomföras på skatteeffektivaste sätt ser vi till att skaffa oss god kunskap om företaget och om dina intentioner.

Genom Nexia International kan vi erbjuda dig en personlig rådgivning ”på plats” vid de tillfällen du har frågor om internationell beskattning.

;