Revision

Kvalitetssäkrad Revision ger dig trovärdighet och mervärde

Med Nexia Stockholm får ditt företag en revisor som kontinuerligt följer företagets ekonomi och engagerar sig i dess utveckling. Detta säkerställer att du har rätt ekonomisk information att bygga dina affärsbeslut på.

Vår Kvalitetssäkrade revision medför också att ditt företag får ett kvitto gentemot myndigheter, banker, leverantörer och kunder på att din ekonomi och organisation är i god ordning.

Detta medverkar till snabbare kreditbeslut, lägre kreditkostnader och att fokus i affärsrelationerna kan läggas på affären.

Våra revisorer har erfarenhet från ett stort antal företag verksamma inom många olika branscher. Tack vare detta, personligt engagemang, hög kompetens och kunskap om ditt företag, kan vi erbjuda effektiva och lönsamma lösningar för både dig och ditt företag.

För oss är det viktigt att kunna erbjuda kontinuitet i kompetens och medarbetare över flera år vilket borgar för en effektiv och kvalitativ revision.

Genom vårt internationella nätverk, Nexia International, har vi personliga och nära samarbeten med revisorer och konsulter över hela världen och kan på så sätt erbjuda samma höga kvalitet och personliga service världen över.

;