Redovisning

Vi gör det möjligt för dig att fokusera på det du är bäst på – ditt företagande

Överlåt delar eller all din redovisning och ekonomihantering till oss så frigör du tid att genomföra dina affärer. Med vår erfarenhet från ett stort antal företag och branscher har vi kompetensen att bidra till att effektivisera företagets administration.

Våra ledord är effektivitet och kvalitet vilket bland annat säkerställts genom att vi är auktoriserade redovisningskonsulter samt medlemmar i FAR SRS. Våra konsulter genomgår kontinuerlig utbildning och vi har löpande kvalitetskontroller.

Vi kan hjälpa till med löpande bokföring, upprättande av bokslut, årsredovisning och deklaration. Därtill kan vi hjälpa dig med lönehantering, bistå med hjälp vid fakturering samt tillse att moms, skatter och avgifter redovisas till Skatteverket.

Vi har en gedigen erfarenhet av finansiell rapportering och upprättande av koncernredovisning i både små och större privata- samt publika företag

Vill du utvidga din verksamhet utanför Sverige så ser vi till att du får en personlig kontakt med ett lokalt Nexiakontor som kan sköta din administration.

;