Om Nexia

Vilka är vi?

Nexia Stockholm ska vara en naturlig partner för små- och medelstora företag i den lokala och globala ekonomin. Våra kunder ska känna att deras intressen tas tillvara och att högsta möjliga kvalitet levereras med hög service.

Idag tillhör vi mellanskiktet av revisionsbyråer i Sverige. Vi har både helhetssynen och detaljkunskaperna inom olika områden av företagande. Vår breda kompetens gör att vi kan hantera de flesta typer av ekonomiska frågeställningar. Samtidigt har erfarenheten lärt oss vad som krävs i form av resurser och service för att lösa våra klienters problem.
Vi bidrar med ett synsätt som ger våra kunder en kvalitetsstämpel med mervärde.

Knowledge Management

För oss är det viktigt att säkerställa att vi bistår våra klienter på ett effektivt, kvalitetssäkrat och enhetligt sätt. Däri ingår att effektivt tillvarata byråns samlade erfarenheter och kompetens.

För oss är det viktigt att kunna erbjuda kontinuitet i kompetens och medarbetare över flera år vilket borgar för en effektiv och kvalitativ service för våra kunder. Nexia Stockholm har en väl utarbetad utbildningsplan och tillvägagångssätt för att ta tillvara på den kompetens medarbetarna besitter. Att stanna länge inom byrån, och växa inom den, är en viktig grundtanke hos oss. Erfarenhet och kunskap ska tas om hand och användas. Hos oss är kunskap viktigt.

Vi ska vara en arbetsplats där medarbetarna mår bra, utvecklas och bidrar till ökad kunskap både till varandra och till våra kunder.

CSR – Corporate Social Responsibilities

För oss på Nexia Stockholm är kvalitet och förtroende viktigt. Därför är det också viktigt för oss att utföra jobb som vi är stolta över både kvalitetsmässigt och över det mervärde kunden erhåller.

Samtidigt ska vår arbetsplats vara en arbetsplats där miljö och arbetsförhållanden tas om hand. Vi bryr oss om hur vår verksamhet påverkar människor och miljö. Vi jobbar aktivt med att tänka miljömedvetet och resurseffektivt samt ta ett socialt ansvar.
En hälsosam arbetsmiljö är en bra arbetsmiljö.

Vårt internationella nätverk

NEXIA INTERNATIONAL är ett världsomspännande nätverk av oberoende lokala revision och konsultbyråer samt skattejurister. Vi träffas kontinuerligt för att vi ska ha en personlig relation med varandra världen över för att på så sätt kunna erbjuda dig en personlig service var än i världen den behövs.

Global representation och samverkan är ledord vi jobbar efter.

Nexia International grundades 1971 och rankas idag som en av de tio främsta revisionsnätverken i världen, med representation i över 100 länder.

Vi har ett nära samarbete med Nexia kontoren hos våra nordiska grannar. Nexia Nordic innebär att du som kund med affärer inom Norden har tillgång till personlig rådgivning och hög kvalitet med samma personliga engagemang och bemötande som hos oss i Stockholm.

 

Vår vision

Vi ska vara ett naturligt val av byrå vid revisioner och konsultationer bland företag i mellanskiktet.

Vår affärsidé

Vi ska genom kompetenta, engagerade personer erbjuda högkvalitativa tjänster med mervärde inom revision, redovisning och ekonomiska konsultationer till företag i mellanskiktet.

Våra värdeord

Kvalitet, mervärde, personligt engagemang

;