Kategorier för revisorer

Daniel Bergman Eizyk

Daniel har varit hos Nexia Stockholm sedan hösten 2015 och är Auktoriserad revisor sedan våren 2021. Daniel jobbar idag med …

Christina Eriksson

”Ägarledda företag är mitt fokus. Jag vill förbättra och vägleda. Det är mitt engagemang.” Christina har varit hos Nexia Stockholm …

Pierre Jibro

Pierre är Auktoriserad revisor sedan våren 2021 och har varit på Nexia Revision Stockholm sedan hösten 2015. Pierre jobbar med …

Malin Nilsson

Tel: 08 562 561 50 Mobil: 070 421 50 50 E-post: malin.nilsson@nexia.se

Carola Assarson

Tel: 08-562 561 10 Mobil: 070-848 47 88 E-post: carola.assarson@nexia.se

Bengt Bergshem

Bengt är Godkänd revisor sedan 1988 och finns hos oss på Nexia Revision Stockholm sedan hösten 2011. Efter mer än 25 …

Per Artvin

Tel: +46 8-562 561 60 Mobil: +46 70-450 50 60 E-mail: per.artvin@nexia.se

Per-Åke Bois

Nexia International bidrar med kvalitet och kunskap i en lokal miljö med globala möjligheter Per-Åke Bois är partner i Nexia …

Malin Evesäter

En revision är en kvalitetsstämpel som ger dig trovärdighet i dina affärer Malin har varit hos Nexia Stockholm sedan 1999 …

Anders Lundgren

“Förtroende och hög service med en personlig relation, det tycker jag är viktigt” Anders är partner i Nexia Stockholm, Auktoriserad revisor …