Kategorier för revisorer

Anders Fornstedt

Tel: 08 562 561 80Mobil: 073 029 02 81E-post: anders.fornstedt@nexia.se

Daniel Bergman Eizyk

Daniel har varit hos Nexia Stockholm sedan hösten 2015 och är Auktoriserad revisor sedan våren 2021. Daniel jobbar idag med …

Christina Eriksson

”Ägarledda företag är mitt fokus. Jag vill förbättra och vägleda. Det är mitt engagemang.” Christina är Auktoriserad revisor och har …

Pierre Jibro

Pierre är Auktoriserad revisor sedan våren 2021 och har varit på Nexia Revision Stockholm sedan hösten 2015. Pierre jobbar med …

Carola Assarson

Tel: 08-562 561 10 Mobil: 070-848 47 88 E-post: carola.assarson@nexia.se

Bengt Bergshem

Bengt är Godkänd revisor sedan 1988 och finns hos oss på Nexia Revision Stockholm sedan hösten 2011. Efter mer än 25 …

Per-Åke Bois

Nexia International bidrar med kvalitet och kunskap i en lokal miljö med globala möjligheter Per-Åke Bois är partner i Nexia …

Malin Evesäter

En revision är en kvalitetsstämpel som ger dig trovärdighet i dina affärer Malin har varit hos Nexia Stockholm sedan 1999 …

Anders Lundgren

“Förtroende och hög service med en personlig relation, det tycker jag är viktigt” Anders är partner i Nexia Stockholm, Auktoriserad revisor …

Olle Alexandersson

Tel: 08-562 561 20 Mobil: 070-450 50 79 E-post: olle.alexandersson@nexia.se